O nás

Mozky českého internetu je klub, jehož ambicí je propojovat myšlenky odborníků, jimž není lhostejný rozvoj českého on-line prostředí.

Chceme dát dohromady nové nápady a dlouhodobé zkušenosti, diskutovat o nich a předávat je dál, zejména těm, kdo mají v české společnosti významný formální či neformální vliv a mohou uplatnit tyto myšlenky v praxi. Naším cílem je, aby každý, kdo chce český internet využívat pro svou profesi či podnikání, narážel na minimum překážek, které by práci hatily či zpomalovaly.


Mozky českého internetu jsou platformou pro odborníky. Členy sdružení jsou lidé, každý sám za sebe. Předkládáme osobní názory, nikoli oficiální stanoviska firem nebo institucí. Nezastupujeme e-shopy, vyhledávače, on-line publishery, startupy, ministerstva ani žádné jiné zájmové skupiny.

Základní pravidla fungování klubu:

1. Jde o think-tank odborníků v oblasti internetu a ICT obecně.
2. Členství je možné výhradně na základě pozvání již existujících členů.

3. Členové jsou v klubu každý sám za sebe, předkládají osobní názory, nikoli stanoviska svých zaměstnavatelů či klientů.

4. Klub nezastupuje zájmy žádných firem ani úřadů. Reprezentuje osobní názory a postoje svých členů.

5. Cílem klubu je dlouhodobě kultivovat a rozvíjet prostředí českého internetu jako nástroje pro vzdělávání, podnikání, zábavu a ekonomický růst České republiky.

6. Konkrétním nástrojem jsou především uzavřená klubová setkání s klíčovými lidmi, kteří rozhodují o dalším směřování českého internetu. Těch klub pořádá několik za rok a chce zde hostům předkládat názory svých členů, a pomáhat jim tak v jejich rozhodování. V případě zájmu ze strany hostů nabídne klub i návazné konzultace, poradenství či zpracování analýz za pomoci svých členů.

7. Setkání s hosty jsou otevřená pro všechny členy klubu.

8. Členové klubu neplatí žádné členské příspěvky, ani nejsou za svoji účast ve sdružení nijak placeni.

9. Aktivity jsou založeny na dohodě a konsenzu. Stejně tak témata, kterými se klub zabývá, hosty pro setkání i nové členy vybírají konsensem členové. Jádrem klubu jsou aktivní členové, kteří jsou ochotni svůj čas věnovat přípravě podkladů pro setkání a jiné potřebné agendy. Primárně tuto roli plní zakládající členové klubu, k organizaci práce klubu však mohou být přizváni i další členové, pokud o to projeví zájem. 

10. Chod klubu může darem podpořit kdokoliv. V současnosti tuto podporu poskytuje společnost Seznam.cz, která chce tímto způsobem pomáhat českému internetu. Finanční podpora je dobrovolná a nedává nikomu větší pravomoci v rámci sdružení.


Zakládajícími členy sdružení jsou:

David Beška
Michal Feix
Petr Koubský
Jiří Řehola
Jan Sedlák
Jakub Unger
Patrick Zandl